Aprovació inicial de Projecte de delimitació de la Unitat d'Actuació en Sòl industrial 1

Divendres, 23 de febrer de 2018 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2018, el Projectre de delimitació de la Unitat d'Actuació en Sòl Industrial 1 en dos polígons d'actuació urbanística independents.

L'expedient romandrà a exposició pública durant el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA: 26/02/2018 - 26/03/2018

Darrera actualització: 23.02.2018 | 09:16

Documentació

pdf Anunci
304,38KB