L’Ajuntament aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Dimarts, 30 de gener de 2018 a les 00:00

Protegir l’espai fluvial del Riudebitlles, recuperar els antics molins paperers i potenciar l’estructura de parcs urbans a la seva llera, són alguns dels objectius del POUM.

Amb l’objectiu de garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Torrelavit, l’Ajuntament ha posat en marxa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per dissenyar el desenvolupament del municipi i els seus creixements futurs. A través del POUM s’ordenarà el creixement i la imatge del municipi, els serveis, els equipaments, així com l’espai públic, els espais verds, i definir també el model de poble que volen els seus habitants.

El municipi de Torrelavit té 24km2 i només el 3,6% està urbanitzat. Com explica l’alcalde Ramon Riera, “el POUM no només contempla el creixement urbanístic, sinó també la protecció i preservació del terreny forestal, agrícola, el patrimoni natural i el paleontològic”. El POUM també vol marcar una línia per preservar la morfologia de poble de Torrelavit, “amb aspecte i esperit de poble, acotant el nombre d’habitants al voltant dels 2000, per preservar aquesta identitat pròpia”, segons Riera.

En el seu moment es va iniciar el procés de participació ciutadana recollint propostes a través d’enquestes, la convocatòria del Consell Ciutadà i informes; un cop tancat el document, el Ple celebrat el passat desembre, va acordar per unanimitat dels seus regidors, l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El passat dijous, 18 de gener, es va fer una trobada amb el veïnat per exposar públicament el resultat. Així doncs, ara s’ha iniciat un procés d’informació pública de dos mesos per tal que tothom qui ho vulgui pugui consultar-lo i presentar les al·legacions que consideri convenients.

Una vegada finalitzat el tràmit d’informació pública i rebuts els informes dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, el POUM haurà de ser aprovat provisionalment per part de l’Ajuntament i remès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. Una vegada aprovat definitivament, el POUM entrarà en vigor un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un model territorial de desenvolupament compacte

El POUM delimita els nuclis urbans consolidats, mantenint la seva estructura i característiques i dimensiona els creixements residencials a partir de les previsions demogràfiques. També té en compte el manteniment i protecció de les diferents tipologies d’edificació, integrant la protecció dels edificis, obres públiques i elements amb valor arquitectònic i històric.

El POUM pretén garantir un poble on viure i conviure, com ha declarat Riera, “viure no vol dir només habitatge, sinó que també hi hagi els serveis i equipaments associats a aquest habitatge; però alhora, que qui hi visqui també s’hi pugui guanyar la vida creant noves oportunitats i ocupació, com podria ser la recuperació dels antics molins paperers per a desenvolupar-hi activitats vinculades al sector serveis”.

Posar en valor el Riudebitlles i la seva llera

L’espai fluvial del Riudebitlles, tan pel seu pas dins dels nuclis urbans, com per fora, també té un especial protagonisme en aquest POUM. Per una banda, pel que fa al sòl no urbanitzable, es preveu garantir i potenciar les àrees naturals de l’espai fluvial del Riudebitlles, les fonts, els torrents, així com el paisatge rural del municipi. I, pel que fa el tram urbà del riu, el POUM preveu potenciar l’estructura de parcs urbans a la llera del Riudebitlles. També garanteix la recuperació dels antics molins paperers històrics i el seu entorn industrial com àrees d’activitat on s’admetin diversitat d’usos industrials terciaris i culturals.

Darrera actualització: 30.01.2018 | 13:44