Aprovació inicial de modificació de Normes Subsidiàries de Planejament

Dimarts, 5 de juny de 2018 a les 00:00

Acord de Ple del 29/05/2018

El Ple de l'Ajuntament de Torrelavit, en sessió plenària del 29 de maig de 2018, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Torrelavit per a l'incorporació de l'ús de càmping en sòl no urbanitzable, alhora que acordava la submissió de dita modificació a un tràmit d'informació pública d'un mes.

Previsiblement, l'anunci sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el proper 12 de juny (el termini d'un mes començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació).

Darrera actualització: 05.06.2018 | 13:32