Aprovació inicial del DUPROCIM

Dimecres, 14 de febrer de 2018 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de gener, ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Torrelavit. 

L'expedient romandrà a exposició pública durant el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA: 15/02/2018 - 15/03/2018

Darrera actualització: 14.02.2018 | 12:49