Convocatòria de personal

Divendres, 11 d'octubre de 2019 a les 00:00

Bases reguladores per a la selecció d'un/a operari/ària de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Torrelavit en modalitat de contracte temporal laboral d'interinatge 

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Juntament amb la instància genèrica per formar part del procés de selecció, les persones candidates també hauran d'adjuntar la present declaració i la resta de documentació detallada a les bases de la convocatòria.

Previsiblement, l'anunci es publicarà al BOPB el dia 18 d'octubre.

Darrera actualització: 16.10.2019 | 13:54