Deixalleria municipal

Hivern: els dimecres, de 16h a 19h; i els dissabtes, de 9h a 14h - Estiu: els dimecres, de 16h a 20h; i els dissabtes, de 10h a 14h

Residus especials admesos: Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.

Residus no especials i inerts admesos: Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Darrera actualització: 10.03.2017 | 13:36