Models d'impresos

Aquests són els models d'impresos que, degudament emplenats i signats, podeu utilitzar per la tramitació presencial a les oficines de l'Ajuntament de Torrelavit.

Instància genèrica


En cas que no trobeu cap model específic per a la vostra sol·licitud. Descarregar

Padró d'habitants


Subministrament d'aigua


Urbanisme


Equipaments municipals


Tributs municipals


Aquests impresos els podeu presentar a l'Ajuntament, que els farà arribar a l'Organisme de Gestió Tributària, o directament a l'oficina de l'ORGT (c/ Sant Antoni, 59, de Sant Sadurní d'Anoia - 93 472 92 11). Per a més informació sobre els tràmits referents als tributs municipals o sobre la documentació que cal aportar amb les sol·licituds, cliqueu aquí

Sol·licitud de domiciliació bancària de tributs municipals

Sol·licitud de correcció de dades

Sol·licitud d'exempció per discapacitat (vehicles)

Sol·licitud de devolució (vehicles)

Sol·licitud de devolució (genèrica)

Canvi de domicili (permís de circulació i/o de conducció)

Activitats


Declaració responsable d'obertura

Declaració responsable d'obertura (fitxa)

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia d'obertura (fitxa)

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis (fitxa)

Comunicació conjunta de canvi de titularitat de l'activitat

Comunicació de canvi de titularitat de l'activitat

Comunicació de canvi de titularitat de l'activitat (fitxa)

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Consulta prèvia de classificació de l'activitat (fitxa)

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a l'activitat

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a l'activitat (fitxa)

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Declaració responsable en matèria de salut alimentària (fitxa)

Llicència ambiental - Annex II

Llicència ambiental - Annex II (fitxa)

Comunicació prèvia ambiental municipal - Annex III

Comunicació prèvia ambiental municipal - Annex III (fitxa)

Comunicació prèvia de modificació no substancial de l'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comunicació prèvia de modificació no substancial de l'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (fitxa)

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables (fitxa)

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (fitxa)

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (fitxa)

Comunicació de modificació no substancial d'un establiment, espectacle o activitat recreativa

Comunicació de modificació no substancial d'un establiment, espectacle o activitat recreativa (fitxa)

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (fitxa)

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (fitxa)

Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial (fitxa)

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic - Annex I

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic (fitxa)

Declaració responsable de la documentació tècnica presentada

Comunicació tràmit en matèria de salut alimentària

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Fitxa declaració responsable en matèria de salut alimentària

Darrera actualització: 11.10.2022 | 09:03
Darrera actualització: 11.10.2022 | 09:03