Bus del Consumidor

Dimarts, 30 de juliol de 2019 de 12.00 h a 13.00 h

El servei de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen d’un Servei públic de consum i té com a finalitat bàsica la defensa dels consumidors i els seus drets. Formen el servei de l'OPIC: la Bústia del Consumidor, amb seu a l'ajuntament, que recull diàriament les consultes dels ciutadans i les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) que regularment es desplacen per atendre consultes de la ciutadania.

Adreça:

Aparcament a davant de l'Ajuntament

Darrera actualització: 09.07.2019 | 11:57