Plans, campanyes i programes

  • Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2016-2020) 03/04/2017

    Els ens locals han d'assolir una igualtat real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, amb la finalitat de donar compliment a la normativa establerta per les administracions públiques catalanes.

Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30