Pressupostos i plantilles

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 19.07.2019 | 09:26
Darrera actualització: 19.07.2019 | 09:26