Anunci d'aprovació definitiva del projecte "Estudi de Naturalització de la zona d'esbarjo del CEIP J.J.Ràfols"

Dilluns, 26 de juliol de 2021 a les 00:00

En sessió plenària de data 28 de juny de 2021, l’Ajuntament de Torrelavit ha aprovat definitivament el projecte “Estudi de naturalització de la zona d’esbarjo del CEIP J.J. Ràfols”, estimant parcialment la al·legació presentada per part del grup municipal “Junts x Torrelavit” en data 11 de maig de 2021 i amb número de registre d’entrada 1141/2021, en el sentit d’estudiar la idoneïtat de plantar més arbrat al voltant de la pista poliesportiva comprovant-ne l’espai, espècie, tipus de sòl i distància al paviment de la pista, i incorporant al projecte, mitjançant un annex, en relació a assolir els objectius d’ombreig, sostenibilitat i biodiversitat en la zona d’esbarjo de l’escola, una pauta concreta de manteniment.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:26