Aprovació inicial del projecte d'urbanització parcial del carrer Rosa Mestres

Dimecres, 3 de maig de 2017 a les 23:50

El projecte ha estat inicialment aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Torrelavit, en sessió celebrada el darrer 25 d'abril del 2017.

L'expedient s'exposa a informació pública durant el termini de trenta dies. En el supòsit que durant el termini d'exposició pública no es presentin al·legacions o reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense adoptar cap altre acord.

Darrera actualització: 03.05.2017 | 23:56