Ordenança municipal del tauler d'edictes electrònic

Dimarts, 11 de juliol de 2017 a les 00:00

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de creació i funcionament del tauler d'edictes electrònic.

L'Ajuntament de Torrelavit, en sessió plenària celebrada el passat dia 4 de juliol de 2017, va aprovar, inicialment, l'ordenança municipal la qual es sotmet a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlleti Oficial de la Província de Barcelona.

Es pot consultar en les oficines de l'ajuntament en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Darrera actualització: 01.12.2017 | 14:43