Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions. Té la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix la llei de contractes del sector públic, aprovada pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

 

 

Darrera actualització: 22.02.2016 | 10:27
Darrera actualització: 22.02.2016 | 10:27