Ple del 26/04/2016

Del 26 d’abril de 2016 al 30 de setembre de 2026 de 09:10 a 09:10

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03-05.04.16).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
  4. Aprovar, si escau, el compte de recaptació corresponent a l’exercici 2015.
  5. Aprovar, si escau, la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol.
  6. Sol.licitar, si escau, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals, d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març.
  7. Aprovar, si escau, la recuperació de la part restant de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per al personal de l’ajuntament de Torrelavit.
  8. Aprovar, si escau, la recuperació d’ofici de la part del camí públic de    St. Martí que va des del nucli del Barri Mussons fins a l’ermita de St. Martí Sadevesa ocupada per una instal.lació particular.
  9. Aprovar, si escau, una moció a favor de la llibertat del sr. Marcel Surià.
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 30.09.2016 | 09:20