Ple del 02/05/2018

Del 25 d’abril de 2018 al 24 d’abril de 2028 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper DOS DE MAIG, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors (04-10.04.2018).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Sol·licitar, si s'escau, del Departament de Governació compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals.

4.- Aprovació, si s'escau, d'una moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.

5.- Aprovació, si s'escau, de les festes locals de Torrelavit per al 2019.

6.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 17.08.2018 | 09:16