Ple del 02/06/2020

Del 30 de juny de 2020 al 14 d’abril de 2294 de 08:57 a 08:57

 

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 2 de JUNY de 2020, a les 19:30 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (01-03.02.20).
  2. Aprovació, si escau, de l’ordenança reguladora de les mesures de simplificació dels tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions (Comunicació Prèvia). 
  3. Aprovar, si escau, el pressupost econòmic de la corporació corresponent a l’exercici 2020.
  4. Aprovar, si escau, la moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
  5. Aprovar, si escau, la moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

Torrelavit, 28 de maig de 2020

Darrera actualització: 30.06.2020 | 08:57