Ple del 03/07/2018

Del 27 de juny de 2018 al 26 de juny de 2028 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper TRES DE JULIOL, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (06-29.05.2018).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovació, si s'escau, el plec de condicions que regularà la contractació de l'obra 'PROJECTE DE MILLORA I DE REHABILITACIÓ DE LA ZONA D'ESBARJO DEL CEIP JJ RÀFOLS (FASE B - PLAÇA DE L'ESCOLA) i l'inici de l'expedient de licitació.

4.- Aprovar, si s'escau, la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol.

5.- Aprovar, si s'escau, una moció de suport a morir dignament.

6.- Aprovar, si s'escau, una moció de suport a les conclusions del 1r Congrés català de l'estat de dret.

7.- Aprovar, si s'escau, al xifra del padró d'habitants a 1 de gener de 2018.

8.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.06.2018 | 09:40