Ple del 03/10/2022

Dimecres, 5 d’octubre de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 3 d’OCTUBRE de 2022, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior (07-25.07.22).

2.- Aprovar, si escau, el projecte executiu Xarxa de calor alimentada amb biomassa a Torrelavit, inclòs en l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

3.- Aprovar, si escau, el compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2021.

4.- Aprovar, si escau, una modificació de la relació de llocs de treball (ampliació horari educadores llar d’infants).

5.- Aprovar, si escau, el reconeixement de compatibilitat laboral d’una treballadora municipal.

6.- Aprovar, si escau, la xifra oficial de població a u de gener de 2022.

7.- Ratificar, si escau, l’acord de la Mesa de Negociació en relació amb el barem de mèrits a aplicar en el concurs excepcional d’accés per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’alguns treballadors/res de la corporació.

8.- Aprovar, si escau, una moció de rebuig de la MAT al Penedès.

9.- Aprovar, si escau, una moció sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat. 10.- Aprovar, si escau, una moció sobre l’amnistia i l’autodeterminació.

 

Torrelavit, 28 de setembre de 2022.

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 26.10.2022 | 07:53