Ple del 04/03/2024

Divendres, 1 de març de 2024

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia QUATRE de MARÇ, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovar, si escau, el pressupost econòmic de la corporació per a l’exercici 2024.
 2. Sol·licitar, si escau, la pròrroga del conveni SAIAR (Serveis Atenció Integral en l’Àmbit Rural) pel 2025.
 3. Aprovar, si escau, l’increment retributiu previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 per als treballadors de l’Ajuntament de Torrelavit.
 4. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’encomanar la gestió al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i el conveni de col·laboració entre els dos Ens que regula d’encomanat.
 5. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’encomanar la gestió al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i urbanisme i el conveni de col·laboració entre els dos Ens que regula d’encomanat.
 6. Aprovar, si escau, l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Torrelavit.
 7. Aprovar, si escau, les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al transport a Centre de Dia – SAIAR - municipal, centre ocupacional i centres especials de treball.
 8. Aprovar, si escau, de la modificació de la Comissió de Coordinació, Comissió Informativa, Comissió de Comptes per renúncia del regidor sr. Acedo.
 9. Aprovar, si escau, de la modificació del cartipàs municipal.
 10. Aprovar, si escau, la moció presentada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Torrelavit (ERC i VIT) de suport de la pagesia.
 11. Aprovar, si escau, la moció presentada pel grup municipal de Junts per Torrelavit de suport de la pagesia.
 1. PART DE CONTROL

12.- Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia en relació a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local, al nomenament del tercer Tinent d’Alcalde i de la delegació de funcions atribuïdes a l’Alcalde a favor del nou regidor sr. Carmona.

13.- Donar compte al Ple de la modificació dels portaveus municipals del grup municipal Veïns Independents de Torrelavit (VIT-FIC).

Torrelavit, 28 de febrer de 2024

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 1.03.2024 | 08:28