Ple del 05/03/2019

Del 27 de febrer de 2019 a les 00.00 h al 26 de febrer de 2029 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper CINC DE MARÇ, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si s'escau, l'acta de la sessió anterior (01-29.01.19).

2.- Comunicacions oficials (donar compte del conveni 'Projecte constructiu d'eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153', a signar entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Font-Rubí, el Pla del Penedès i Torrelavit).

3.- Aprovar, si s'escau, el compte de recaptació corresponent a l’exercici 2018.

4.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.02.2019 | 14:03