Ple del 05/07/2022

Del 5 al 12 de juliol de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia 5 de JULIOL de 2022, a les 20:00 hores, per tal de celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (05-31.05.22).
  2. Adjudicar, si escau, el contracte per a l’execució de les obres “d’Ordenació i reurbanització dels espais esportius i d’aparcament situats al nord del pavelló esportiu municipal de Torrelavit”.
  3. Aprovació, si escau, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del servei de l’escola bressol.
  4. Aprovar inicialment, si escau, la modificació de crèdit núm 3/2022.
  5. Aprovar, si escau, una modificació del cartipàs municipal.

 

Torrelavit, 29 de juny de 2022

 

 

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 12.07.2022 | 10:06