Ple del 06/04/2021

Del 31 de març al 4 de setembre de 2021 de 00:00 a 00:00

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 6 d’ABRIL de 2021, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió. 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si escau, l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 1 de març de 2021.

2.-  Aprovar, si escau, el conveni d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’execució d’actuacions del projecte tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària a l'Alt Penedès en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona. 

3.-  Aprovar, si escau, el Conveni amb el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de les facultats de denúncia i sancions de infraccions en vies públiques.

4.- Sol·licitar, si escau, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals.

5.-  Aprovar, si escau, la signatura del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

 

Torrelavit, 31 de març de 2021

L'Alcaldessa accidental,

Maria Teresa Mateu Batlle

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 18.08.2021 | 12:56