Ple del 08/10/2018

Del 4 d'octubre de 2018 a les 00.00 h al 3 d'octubre de 2028 a les 00.00 h

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VUIT D'OCTUBRE, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (09-25.09.18).
  2. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit 1/2018.
  3. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Cabrera d'Anoia, Piera i Torrelavit per a l'execució de les obres "Condicionament, pavimentació asfàltica i millores del camí de Mas Castells - tram inferior".
  4. Aprovar, si escau, una moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre.
  5. Sol·licitar, si escau, la signatura del conveni SAIAR (Serveis d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural) amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Darrera actualització: 30.10.2018 | 13:35