Ple del 08/11/2021

Dimecres, 3 de novembre de 2021

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 8 de NOVEMBRE de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (10-25.10.21).

2.- Aprovar, si escau, el pressupost econòmic de la corporació per a 2022.

Torrelavit, 3 de novembre de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

 

Darrera actualització: 3.11.2021 | 12:31