Ple del 09/08/2021

Dilluns, 9 d’agost de 2021

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 9 d’AGOST de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (07-19.07.21).
  2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 3/2021.
  3. Aprovar, si escau, el pla de verificació de les activitats de Torrelavit.
  4. Aprovar, si escau, el conveni d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit, per a l’execució d’actuacions del projecte anomenat “Compromís pel riu inclusiu per al desenvolupament sostenible del territori mitjançant l’empoderament de les persones amb risc d’exclusió social”.
  5. Aprovar, si escau, una moció per a la cobertura del míldiu per les assegurances agràries.

Torrelavit, 3 d’agost de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:04