Ple del 11/05/2023

Divendres, 5 de maig de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 11 de MAIG de 2023, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, les actes de les sessió anteriors (01-23.01.2023 i 02-03.05.2023).
  2. Sol·licitar, si escau, la signatura del Conveni 2024 per les places del servei SAIAR (Serveis Atenció Integral en l’Àmbit Rural) amb el Departament de Dret Socials de la Generalitat de Catalunya.
  3. Sol·licitar, si escau, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals.

 

Torrelavit, 4 de maig de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:00