Ple del 11/12/2017

Del 4 de desembre de 2017 a les 00.00 h al 4 de desembre de 2027 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper ONZE DE DESEMBRE, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors (11-30.10.2017 i 12-22.11.2017).

2. Comunicacions oficials.

3. Requerir, si s'escau, a l'empresa Asfaltos Barcino SL la presentació de documentació preceptiva per poder ser adjudicatari de l'obra 'Urbanització d'una part del carrer Rosa Mestres.

4. Aprovar, si s'escau, l'Adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima.

5. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 07.02.2018 | 14:16