Ple del 14/02/2022

Dimecres, 9 de febrer de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 14 de FEBRER de 2022, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (12-29.11.21). 

  2. Comunicacions oficials. 

  3. Aprovar, si escau, la ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de la Mancomunitat de l’Alt Penedès.  

  4. Sol·licitar, si escau, la pròrroga del conveni SAIAR (Serveis Atenció Integral en l’Àmbit Rural) signat amb el Departament de Drets Socials.  

  5. Aprovar, si escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert a la llei de Pressupostos de l’Estat. 

  6. Aprovar, si escau, una moció en defensa del català. 

  7. Aprovar, si escau, una moció per aclarir els atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost de 2017. 

  8. Precs i preguntes. 

  9. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament de Torrelavit presentada per la sra. Alba Campos Mitjans. 

 

Torrelavit, 8 de febrer de 2022

L'Alcalde,

 

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 21.03.2022 | 14:32