Ple del 15/04/2024

Dilluns, 15 d’abril de 2024

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia QUINZE d’ABRIL, a les 18:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA
  1. Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 12 de maig de 2024.
  2. Aprovar, si escau, provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal municipal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina i en les instal·lacions esportives.

 

Torrelavit, 10 d’abril de 2024

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 17.05.2024 | 11:30