Ple del 17/06/2023

Divendres, 16 de juny de 2023

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia DISSET de JUNY, a les 10:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT, i tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC – CONSTITUCIÓ DE  L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT

  1. Constitució Mesa d’Edat
  2. Comprovació credencials
  3. Jurament o promesa d’acatament de Constitució i Estatut d’Autonomia
  4. Elecció Alcalde i jurament o promesa corresponent
  5. Parlaments

 

Torrelavit, 15 de juny de 2023

L'Alcalde en funcions,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

 

 

 

 

 

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:02