Ple del 19/12/2016

Del 25 d’abril de 2017 al 25 d’abril de 2027 de 23:55 a 23:55

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (11-28.11.16).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
  4. Aprovar, si escau, la imposició de la nova taxa per a la utilització privativa del local social de Can Rossell..
  5. Aprovar, l'adhesió al contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
  6. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 26.04.2017 | 00:03