Ple del 19/12/2019

Del 13 de gener de 2020 al 27 d’octubre de 2293 de 12:41 a 12:41

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia 19 de DESEMBRE de 2019, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

 

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovar, si escau, les actes de les sessions corresponents als dies 21 i 28 d’octubre i 13 de novembre de 2019.

 1. Aprovar, si escau, el projecte “Consolidació de l’estructura i restauració del Pont de les Escoles de Torrelavit”.
 2. Aprovar, si escau, el projecte “Reforma del pavelló poliesportiu de Torrelavit”.
 3. Aprovar, si escau, el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, període 2020-2025.
 4. Aprovar, si escau, l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Font-rubí i Torrelavit.
 5. Aprovar, si escau, el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2018.
 6. Aprovar definitivament, si escau, l’expedient de modificació de les ordenances fiscals que han de regir l’exercici de 2020.
 7. Aprovar, si escau, la quantitat assignada al complement de productivitat d’alguns treballadors municipals.
 8. Aprovar, si escau, una moció per a declarar Torrelavit municipi feminista.
 9. Aprovar, si escau, una moció pel retorn social del rescat bancari i per a garantir l’accés a l’habitatge social.
 10. Aprovar, si escau, una moció de rebuig a la instal.lació d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic a Pacs del Penedès.

 

Torrelavit, 17 de desembre de 2019

 

 

 

Darrera actualització: 13.01.2020 | 12:41