Ple del 20/01/2021

Del 20 de gener de 2021 al 3 de desembre de 2294 de 18:51 a 18:51

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 20 de GENER de 2021, a les 09:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària i urgent de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 14 de febrer de 2021.

Torrelavit, 19 de gener de 2021

L'Alcalde,
Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 10.03.2021 | 08:36