Ple del 20/07/2020

Del 16 de juliol de 2020 al 30 d’abril de 2294 de 10:00 a 10:00

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia 20 de JULIOL, a les 20:30 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03-29.06.20).
  2. Comunicacions oficials
  3. provar, si escau, el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, diferents ajuntaments de la comarca i l’ajuntament de Torrelavit, la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica
  4. Sol.licitar, si escau, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals.
  5. Aprovar, si escau, el conveni de col.laboració a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a per a la gestió i execució de l’operació Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 4
  6. Aprovar, si escau, les festes locals de Torrelavit per a 2021.
  7. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts destinats a pal.liar els efectes que ha provocat la Covid-19 en la població de Torrelavit.
  1. Aprovar, si escau, una moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019.
  1. Precs i preguntes

Torrelavit, 16 de juliol de 2020

Darrera actualització: 16.07.2020 | 10:00