Ple del 21/10/2019

Del 21 d’octubre de 2019 al 4 d’agost de 2293 de 08:29 a 08:29

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia 21 d’OCTUBRE de 2019, a les 19h, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (10-29.7.19 i 11- 2.09.19).
  2. Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals, a celebrar el dia 10 de novembre de 2019.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de l’acord del ple sobre el cartipàs municipal.
  4. Aprovar, si escau, la xifra oficial de població a u de gener de 2019.
  5. Aprovar, si escau, el canvi de denominació de la plaça de les Escoles per Plaça de l’U d’Octubre.
  6. Aprovar, si escau, l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Torrelavit amb el municipi de Font-Rubí.
  7. Aprovar, si escau, el nou Reglament de Règim Intern del Centre de Serveis per a la gent gran de Torrelavit.
  8. Donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018.

Darrera actualització: 21.10.2019 | 08:29