Ple del 25/04/2017

Del 12 de juny de 2017 al 12 de juny de 2027 de 00:20 a 00:20

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper VINT-I-CINC D'ABRIL, a les 20h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (28/03/2017).

2. Comunicacions oficials.

3. Aprovar, si s'escau, el projecte 'Urbanització d´una part del carrer Rosa Mestres'.

4. Aprovar, si s'escau, la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de turisme de Torrelavit (Centre d'Interpretació de l'Aigua).

5. Sol·licitar, si s'escau, del Departament de Governació, compensacions econòmiques per als càrrecs electes  

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 12.06.2017 | 13:05