Ple del 26 /06/2023

Dimecres, 21 de juny de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VINT-I-SIS de JUNY, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Únic.- Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals, a celebrar el dia 23 de juliol de 2023.

Torrelavit, 19 de juny de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 21.07.2023 | 14:21