Ple del 26/10/2020

Del 26 d'octubre de 2020 a les 08.42 h al 2 de novembre de 2294 a les 08.42 h

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 26 d’OCTUBRE de 2020, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (05-28.09.20).

  2. Comunicacions oficials (entre d’altres, donar compte de la liquidació de l’exercici de 2019).

  3. Aprovar, si escau, l’augment complementari de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert al Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i altres mesures en relació al personal de l’ajuntament.

  4. Aprovar, si escau, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2021.

  5. Aprovar, si escau, l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit.

  6. Aprovar, si escau, una moció de suport al sr. Adrián Sas Menéndez.

  7. Aprovar, si escau, una moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

  8. Precs i preguntes.

Torrelavit, 21 d’octubre de 2020

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 18.01.2021 | 14:29