Ple del 27/07/2016

Del 5 de desembre de 2016 al 5 de desembre de 2026 de 19:20 a 19:20

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (06-28.06.16).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 1/2016.
  4. Aprovar, si escau, les festes locals de Torrelavit per a 2017.
  5. Sol.licitar, si escau, un ajut econòmic al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a finançar parcialment despeses de reparacions, manteniment i conservació.
  6. Aprovar, si escau, una moció sobre gravació dels plens municipals presentada pel grup municipal de VIT.
  7. Precs i preguntes
Darrera actualització: 5.12.2016 | 19:23