Ple del 28/03/2022

Divendres, 25 de març de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se presencial i telemàticament, el proper dia 28 de MARÇ de 2022, a les 21:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (02-14.03.22).
  2. Presa de possessió del sr. Joaquim Bazaga Mestres com a nou regidor de l’ajuntament de Torrelavit.
  3. Donar compte al ple del decret que aprova la liquidació de l’exercici econòmic corporatiu corresponent a 2021.
  4. Aprovar provisionalment, si escau, la proposta de modificació de crèdit 1/2022.
  5. Aprovar, si escau, el projecte d’ordenació i reurbanització dels espais esportius i d’aparcament situats al nord del pavelló esportiu municipal.
  6. Aprovar, si escau, la moció per promoure i donar suport a les accions per revertir la situació de manca d'entitats financeres i caixers automàtics.

 

Torrelavit, 23 de març de 2022

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 5.05.2022 | 10:36