Ple del 28/10/2019

Del 23 d’octubre de 2019 al 6 d’agost de 2293 de 14:45 a 14:45

L'Ajuntament ha de reunir-se al Casal de Cultura el proper dia 28 d’OCTUBRE de 2019, a les 20h, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (10-16.10.19).
  2. Comunicacions Oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de vàries ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
  4. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2019.
  5. Aprovar, si escau, l’adquisició directa de terrenys per a destinar-los a ús públic (c/del Bosc).
  6. Aprovar, si escau, l’adquisició directa de terrenys per a destinar-los a ús públic (camí del cementiri de Lavit).
  7. Aprovar, si escau, l’adquisició directa de terrenys per a destinar-los a ús públic (carrer Molí Alt).
  8. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 23.10.2019 | 14:45