Ple del 28/11/2016

Del 19 de gener de 2017 al 19 de gener de 2027 de 11:40 a 11:40

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (10-15.11.16).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la imposició de la nova taxa per a la utilització privativa del local social de Can Rossell.
  4. Aprovar, si escau, el Compte General  de la corporació corresponent a l’exercici 2015.
  5. Aprovar, si escau, una moció en record del sr. Rossend Montané (antic Alcalde de l’ajuntament d’Olèrdola).
  6. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 25.04.2017 | 23:54