Ple del 29/01/2019

Del 23 de gener de 2019 a les 00.00 h al 22 de gener de 2029 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper VINT-I-NOU DE GENER, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si s'escau, l'acta de la sessió anterior (14-17.12.18).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar, si s'escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert al Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgentes en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i altres mesures en relació al personal de l’ajuntament.

4.- Aprovar, si s'escau, l’augment de les assignacions que reben els càrrecs electes de l’ajuntament.

5.- Aprovació, si s'escau, del projecte de “Reforma del PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT”.

6.- Precs i preguntes. 

Darrera actualització: 23.01.2019 | 14:30