Ple del 29/06/2020

Del 30 de juny de 2020 al 14 d’abril de 2294 de 08:56 a 08:56

 

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 29 de JUNY de 2020, a les 19:30 hores,  per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (02-02.06.20).
 2. Comunicacions oficials.
 3. Aprovar, si escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert al Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i altres mesures en relació al personal de l’ajuntament.
 4. Aprovar, si escau, l’actualització del conveni-tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
 5. Aprovar, si escau, l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 6. Aprovar, si escau, el Pla Local de Joventut de Torrelavit, període 2020-2023.
 7. Aprovar, si escau, una moció en relació a la recuperació socioeconòmica des de la proximitat.
 8. Aprovar, si escau, una moció presentada per la societat de caçadors de Torrelavit.
 9. Lectura del manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del dia 28 de juny de 2020, dia internacional de l’Orgull LGBTI, i aprovar, si escau, la declaració institucional de suport a aquest manifest i una moció presentada per ERC en commemoració del 28 de juny, dia internacional de l’Orgull LGBTI.
 10. Aprovar, si escau, una moció presentada per ERC de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.
 11. Aprovar, si escau, una moció presentada per JxT sobre la gestió del procés de reobertura escolar.
 12. Aprovar, si escau, una moció presentada per JxT per posar en valor els viticultors del Penedès.
 13. Precs i preguntes

Torrelavit, 25 de juny de 2020

Darrera actualització: 30.06.2020 | 08:56