Ple del 30/01/2018

Del 26 de gener de 2018 al 26 de gener de 2028 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper TRENTA DE GENER, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors (13-11.12.17 i 14-18.12.17).

2. Comunicacions oficials.

3. Adjudicar, si s'escau, a l'empresa Asfaltos Barcino SL l'obra d'urbanització d'una part del carrer Rosa Mestres.

4. Aprovar, si s'escau, el pla econòmico financer de l'Ajuntament de torrelavit formulat per la Diputació de Barcelona.

5. Aprovar, si s'escau, el projecte de delimitació de la UA I 1 del Maset en dos polígons d'actuació urbanística independents.

6. Aprovar inicialment, si s'escau, el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Torrelavit (DUPROCIM).

7. Aprovar, si s'escau, la moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes.

8. Precs i preguntes. 

Darrera actualització: 7.02.2018 | 14:22