Ple del 30/10/2017

Del 27 d'octubre de 2017 a les 00.00 h al 27 d'octubre de 2027 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper TRENTA D'OCTUBRE, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si s'escau, les actes de les sessions anteriors (18/10/2017 i 24/10/2017).

2. Comunicacions oficials.

3. Aprovar, si s'escau, el projecte d'urbanització del tram del carrer del Molí entre els torrents de l'Arboçar i el de Mas Vendrell.

4. Aprovar, si s'escau, el conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a la comarca de l'Alt Penedès.

5. Aprovar, si s'escau, definitivament l'expedient d'establiment del servei del Centre d'Interpretació de l'Aigua i els documents que el conformen.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 13.12.2017 | 14:14