Ple del 30/10/2018

Del 25 d'octubre de 2018 a les 00.00 h al 24 d'octubre de 2028 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper TRENTA D'OCTUBRE, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (11-24.10.18).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Adjudicar, si s'escau, l'obre 'PROJECTE DE MILLORA I REHABILITACIÓ DE LA ZONA D'ESBARJO DEL CEIP JJ RÀFOLS (FASE B - PLAÇA DE L'ESCOLA).

4.- Aprovar inicialment, si s'escau, la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

5.- Sol·licitar, si s'escau, una pròrroga en la vigència del Pla Local de Joventut 2015-2018.

6.- Aprovar, si s'escau, una moció recolzant la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.

7.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.12.2018 | 08:29