Ple del 30/11/2020

Del 30 de novembre de 2020 a les 18.50 h al 3 de desembre de 2294 a les 18.50 h

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 30 de NOVEMBRE de 2020, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (06-26.10.20).
  2. Aprovar inicialment, si escau, la modificació de crèdit núm. 2/2020.
  3. Adjudicar, si escau, l’obra  REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT.
  4. Sol.licitar, si escau, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) dels refugis antiaeris de Sabanell (Torrelavit).
  5. Aprovar, si escau, la moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.
  6. Aprovar, si escau, la moció en defensa de la unitat de la llengua catalana.

Torrelavit, 19 de novembre de 2020

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 10.03.2021 | 08:36