Ple del 3/05/2023

Divendres, 28 d’abril de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia TRES DE MAIG, a les 21:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Únic.- Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les Eleccions Municipals, a celebrar el dia 28 de maig de 2023.

 

Torrelavit, 27 d’abril de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

Darrera actualització: 19.07.2023 | 11:59